آیین پژوهی و فرهنگ

                                    نوشته‌ها و دیدگاه‌های علی طهماسبی

تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران و بازسازی شد و دامنه  ali-tahmasbi.name  جایگزین دامنه قبلی شد.و دامنه ali-tahmasbi.com  به عنوان دامنه اصلی مورد استفاده قرار گرفت آخرین بازسازی و بارگذاری مجدد محتویات سایت در تیر ماه 1402 انجام شد