اسلام

معناي پايه: اسلام از ريشه سلم (selm) گرفته شده است. سلم يعني بركنار بودن از هر مرض مادي و معنوي، جسمي و روحي، ظاهري و باطني.

واژه‌ی «سلم» در باب افعال به «اسلام» تغيير شكل مي‌دهد. باب افعال معمولا براي تعديه(متعدي كردن) الفاظ است. بنا براين واژه‌ی اسلام را مي‌توان اين گونه معنا كرد: بركنار نگه داشتن خود از هر مرض ظاهري و باطني يا عيب‌هاي مادي و معنوي؛ و همچنین کمک به دیگران برای زدودن هر گونه بیماری ظاهری و باطنی و مادی و معنوی از آنان.

سلام: آنكه از هر عيب و نقص ظاهري و باطني پاك و منزه است. اين لفظ به عنوان يكي از نام‌هاي خداوند نيز مطرح است. در ديدار آدم ها با هم، گفتن سلام در واقع نوعي آرزوي سلامت براي طرف مقابل است.

مسلم: كسي كه در روابطش باديگران، سعي مي‌كند تا خود را و ديگران را از نارسايي‌هاي مادي و معنوي بركنار نگه دارد.

تسليم: كسي كه در ارتباط باديگران بي‌خطر مي‌شود و گزند و آسيبي به ديگري نمي‌رساند. همچنين كسي كه اطاعت با ميل و رغبت از ديگري را به عهده مي‌گيرد

===========

اشاره به واژه اسلام در متن قرآن:

در سوره آل عمران آيه 91 آمده است كه: انَ الدين عندالله الاسلام( دين در نزد خداوند اسلام است)در آيه 79 همان سوره نيز آمده است كه:

«قل آمنا بالله و ما انزل علينا و ما انزل علي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط و ما اوتي موسي و عيسي و النبيون من ربهم، لا نفرق بين احدٍ منهم و نحن له مسلمون»

بگو ايمان آورديم به خدا و آنچه نازل شده برما و آنچه نازل شده بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب. و آنچه داده شد موسي را و عيسي را و رسولان را از پروردگارشان، جدا نمي‌كنيم ايشان را از يكديگر، و ما او را(خداوندرا) مسلم هستيم.

در آيه 80 همان سوره باز هم مي‌خوانيم كه

ومن يبتغ غير الاسلام دينا، فلن يقبل منه و هو في الآخره من الخاسرين

هركس غير از اسلام دين ديگري را دنبال كند، هرگز از او پذيرفته نخواهد شد، و درآخرت از زيانكاران است

بنا برآنچه در آيات فوق مي‌بينيم، منظور از لفظ «اسلام» در قرآن گروه خاصي كه خود را صرفا پيرو محمد رسول و آداب و مناسك خاصي بدانند نيستند، بلكه همه‌ي ملت‌هاي ديگر، اعم از كليمي، مسيحي، زردشتي و هر گروه و آيين ديگري كه هدف آنان صلح و سلامت براي همه‌ي جامعه‌ي بشري باشد مسلم هستند. و هر گروهي كه جز اين بيانديشد و عمل كند اگرچه نام اسلام يا هر دين ديگري را هم بر خود نهاده باشند، مسلم نيست و از او پذيرفته نخواهد شد. اين نکته نيز بديهی می نمايد که سالم سازی خويش و جامعه امری نسبی است و همچنين راه‌کارهای سالم سازی خود و جامعه، متناسب با شرايط زمان و مکان می‌تواند متغيير و سيال باشد.

ویرایش جدید بهمن 1390

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید