چکیده:

نام‌­های خداوند، بیان چیستی خداوند نیست، بلکه تلقی انسان را از خداوند می‌­نمایاند، از آنجا که همه­‌ی این نام‌­ها، همچون میراثی از گذشتگان به ما رسیده است، بدیهی خواهد بود که خدا شناسی ما نیز بیشتر مبتنی بر تلقی پیشینیان باشد و نه تجربه‌­ای مستقل. این در حالی است که جهان شناسی و انسان­شناسی امروز نسبت به گذشته تغییر نموده است، به‌­نظر می­رسد اکنون به‌جاي آنكه سخن خود را از آسمان و از خدا شروع كنيم، بايد از زمين و از انسان آغاز كنيم. 

فایل PDF نام‌های خداوند، میراثی از پیشینیان