به تجربه آموخته‌ام که هرکس برای نجات خود در جست و جوی نجات دهنده ای باشد، طبعا دوست دارد کسی بیاید و او را فریب دهد و اغفال کند. من به همه زنان و مردانی که می گویند: "ما را فریب دادند" شک دارم، کسی تا طمع نکند، فریب نمی خورد، هر کسی یا هر ملتی که

در جست و جوی منجی و نجات دهند و رهبر باشند، حتما زمینه ی اغفال شدنِ خود را هم فراهم کرده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید