رويکردِ تعالي جوي مولوي و تاویل‌هاي معنويِ او از قرآن و انسان و بازخوانيِ روایات کهن بسي ارجمندو دل انگیز است در عین حال شورمندي‌هاي وي در عشق به تعالي،گاهي به مضامین خرافي و باور به غیب‌گویي‌هاي عجیب هم کشیده مي‌شود. همچین به‌نظر مي‌رسد همان شورمندی به امر متعالي سبب شده است که توجه چنداني به مردمانِ فرودست و معمولي نداشته باشد

فایل پی دی اف:  ادب و عرفان انسان‌گرا، فصل ششم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید