مي‌خواستم از سعدي و دوره‌ي ايلخانان بنويسم، مطلب را چندان گسترده يافتم که از حد مقاله بسيار فراتر مي‌شد. تنها به داستان مورچه و سليمان قناعت کردم شرحي کوتاه از سليمان و ملکه‌ي سبا در عهد عتيق تا سليمان و مورچه‌ و ملکه‌ي سبا در قرآن. سپس همين معناي نمادينِ رادر بوستان و گلستان سعدي پي گرفته‌ام 

فایل پی دی اف:  ادب و عرفان انسان گرا، فصل هفتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید