______________________________

به یاد قتل‌های زنجیره‌ای

عجب طرّار است وسوسه‌ی قدرت. هوای دل را چنان به زیورِ دین می‌آراید که قابیل شدن را هم مشروعیت می‌بخشد