پس از یک مقدمه‌ی کوتاه، گزیده‌ی کتاب جامعه را آورده‌ام. سعی کرده‌ام این تلخیص و گزیده چنان نباشد که به پیام اصلی متن صدمه بزند. در پایان هم یک باب از خودم اضافه کرده‌ام و همه را که 9صفحه بیشتر نیست در یک فایل با فرمت پی دی اف در اختیار مخاطب قرار داده‌ام

گزیده‌ای از کتابِ باطل اباطیل، منسوب به جامعه پسر داود