تردید شهریاران:

روايت فردوسي از حواثي كه در اواخر دوره‌ي ساسانيان پديد آمد، تنها نقل حوادث تاريخي نيست، بلكه رويكردي روانشناسانه به خواست قدرت و كشمكش هاي رواني در ميان فرمانروايان اين دوره هم هست. همچنین اشاره به جدال بین دو آیین زرتشتي و مسیحیت در روزگار خسرو پرویز، بر این تردیدها افزود

( این مقاله‌ای نسبتا بلند و شامل دو بخش و  27 صفحه است که در فرمت pdf آماده شده)  

PDF

تردید شهریاران