گسست صورت و معنا در عشق، عنوان سخنرانی‌هایی بود که حدود سال‌های 1380 در حسینیه ارشاد ارائه نموده بودم. بعدها این سخنرانی‌ها به صورت سه مقاله در برخی نشریات و همچنین در وبسایت شخصی‌ام منتشر شد. اما در بازسازی وبسایت از مجموعه مقالات حذف شده بود. علت آن هم این بود که با برخی از نوشته‌های خودم که مربوط به سال‌های قبل است، چندان موافق نبودم. به ویژه  بعد از پژوهش مفصلی که در موضوع "عرفان انسان‌گرا" داشتم.

این نکته را به این جهت اینجا نوشتم تا مخاطب این مقالات اگر در نوشته‌های تازه‌ترِ من مطلبی متفاوت یا حتی خلاف نظر پیشین مشاهده کرد، گذرِ اندیشه‌ی آدمی را همراه با گذر زمان متوجه باشد.

  

 

تعریف صورت و معنا در عشق/فصل اول

 

 

گسست صورت و معنا در عشق/ فصل دوم

 

گسست صورت و معنا در عشق/ فصل سوم