نگاهی دیگر به سوره‌ی اسراء

چند نکته‌ی بسیار مهم در سوره‌ی اسراء دیده می‌شود که اگر معنای دقیق واژگان و ساختار متن با دقت مورد مطالعه قرار گیرد بسیاری از تفسیرهای عجیب و غریب در باره‌ی معراج و دیگر چیزهای ناروا که در باره‌ی این سوره نوشته‌اند و گفته‌اند، رنگ می‌بازد.

متن کامل pdf

 

 

 

hejrat