پیش زمینه‌هایی در باره‌ی پدید آمدن عرفان خراسانی

 در این سخنرانی شرحی ارائه شده در باره‌ی نقش دهقانان خراسان در انتقال زبان و فرهنگ پیش از اسلام به بعد از اسلام. همچنین اشاره‌ای شده به نقش سامانیان در یک کاسه کردن خرده ‌فرهنگ‌ها در خراسان بزرگ و حمایت از بازسازیِ زبان پارسی که از تعامل با زبان و خط عربی توانست ترکیبی تازه نسبت به زبان پهلوی اشکانی پدید آورد. 

فایل صوتی در باره پیش زمینه‌های پدید آمدن عرفان خراسانی

مطالب مرتبط با این سخنرانی: عرفان انسان‌گرای خراسان

 khat3

 

 

3476 8

آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا

 

 

375px Tomb of Ferdowsi

مزار حکیم ابوالقاسم فردوسی در طوس (مشهد)