سخنرانی در شب قدر (1395 شمسی) در مشهد ارائه شده است. ابراهیم به عنوان کهن‌الگوی پدر در تورات و قرآن. همچنین وجوه اشتراک و افتراق ابراهیم تورات با ابراهیم قرآن

فایل صوتی 

khat