در این سخنرانی به سه نکته اشاره شده است که عبارتند از:

اول: پیش زمینه‌های قرآن که عبارتند از زبان عربیِ معیار، و همچنین کتب منسوب به سلسله‌ی رسولان ابراهیمی

دوم: قرآن در نسبت با کتب انبیاء پیشین، روایتی به اشاره و همچنین تعریض‌هایی به برخی باورهای یهود و مسیحیت، به ویژه نژاد پرستی یهود

سوم: مفهوم امت وسط در نسبت با آیین یهود و مسیحیت و اشاره به برخی آیات که معنای امت وسط را آشکار می‌کند. 

------------

این سخنرانی در تاریخ هشتم بهمن ماه 1399 از طریق اسکایپ برای جمعی از دوستان ایراد شده بود.

 

فایل صوتی: پیش زمینه‌های پدید آمدن قرآن