✔️در ابتدای این لایو رمضانی محمدرضا کدیور با اشاره به اینکه برای تعریف واژه دین هیچ منبعی بهتر از متن مقدس نیست، نویسنده کتاب «دغدغه‌های فرجامین؛ پژوهشی درباره واژه دین» را به گفت‌وگو درباره موضوع این لایو دعوت کرد. علی طهماسبی با اشاره به پیشینه این واژه در تاریخ قبل از قرآن به دیرینه‌شناسی واژه دین پرداخت که به گفته او این تحقیقات نشان می‌دهد دین در ابتدا به عنوان یک تجربه بشری مطرح بوده است...
🆔 @dinonline

 فایل سخنرانی در پیشینه و معنای دین