شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل در ایران بیش‌تر میراث گروهای چپ قبل از انقلاب بود که به دورانِ جنگ سرد میان امریکا و شوروی سابق هم باز می‌گردد و متاثر از آن هم بود. یادم هست که پیش از انقلاب اغلب روشنفکران چپ اعم از مارکسیست و مذهبی به این شعارها سخت دلبسته بودند، رهبران انقلاب 57 با مصادره‌ی شعارهای چپ، هم روشنفکران آن زمان را جذب کردند و هم چپ غیر مذهبی را خلع سلاح کردند. بعدها هم که شوروی فرو پاشید و جنگ سرد هم تا حدودی تمام شد ما ماندیم و شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و این رویه چندان ادامه یافت که دشمنی‌ها جدی‌تر و واقعی‌تر و پر هزینه‌تر شد، و حالا این شعار برای حکومت ایران انگار جنبه‌ی ناموسی هم پیدا کرده که نمی تواند رهایش کند. این البته یکی از عوامل بحران در جامعه ما است نه همه‌ی آن

آنچه در این فایل صوتی آمده حدود سه یا چهار سال پیش در جمع تنی چند از دوستان طرح شده بود:

  فایل صوتی در باره شعار مرگ بر اسرائیل

مطالب مرتبط: اسرائیل و سرزمین موعود