یلدا، جشنی ایرانی است که با طبیعت سرزمین ما و اسطوره‌های باستانی ایران پیوندی ناگسستنی دارد. این که جشن‌ها و نیایش‌ها از یک سو با طبیعت هم‌آهنگ باشد و از سوی دیگر با اسطوره‌های نور و ظلمت که امید رهایی از ستم‌ها را  نوید می‌دهد بسی قابل تامل است. همچنین یلدا با داستانِ زاده شدن عیسی مسیح و کریسمس هم در پیوند است چندان که به روایت انجیل، نخستین کسانی که هنگام تولد مسیح به دیدار مریم رفتند و هدایا پیشکش کردند سه مجوسی(زرتشتی) از سر زمین ایران بودند.

فایل صوتی سخنرانی یلدا

یلدای 1388 در مشهد

مطالب مرتبط: مصاحبه‌ای در باره‌ی شب یلدا

 

yaldaa

نمی‌دانم این تابلو اثر کدام نقاش چیره دست است، از هر که هست یا از هرکه بوده، یادش گرامی باد