{jcomments on}شب یلدا در فرهنگ ما نماد روزگار حکومت ستم و تاریکی هم هست، آشکار است که روزگار تاریکی و حکومت جهل و ستم خوشایند نیست که برایش جشن گرفته شود، به‌ویژه اگر ناامیدی بر ما چیره شود، اما اگر شعله‌ی امید را در خود زنده نگاه داریم و در اصلاح خود و جامعه بکوشیم، از این شب هم عبور خواهیم کرد.

فایل صوتی یلدا و امید

این سخنرانی به سال 96  در مشهد ارائه شده است