این سخنرانی یا گفت و گو به دعوت دین آنلاین و به میزبانی خانم شقاقیان از طریق اینستاگرام انجام شد

فایل صوتی حدود50 دقیقه و با حجم 12 مگابیت.

 مریم، کلمه، عیسی مسیح (فایل صوتی)

 

بعد از پایان جلسه، فایل دومی با همان موضوع تهیه شد که نسبتا گویاتر با توضیحات بیش‌تر و منسجم‌تر از فایل قبلی است اما قسمت پایانی که پرسش و پاسخ است در این فایل جدید نیامده

فایل دوم / مریم، کلمه، عیسی مسیح (فایل صوتی)

 

 IMG 1513