شریعتی و نقش شاعر قبیله، سخنرانی در حسینیه ارشاد به مناسبت سی‌امین سالگرد،  سیمینار شریعتی، دیروز، امروز، فردا.

عنوان روشنفكر مذهبي و ديني به قدري دستمالي شده است كه پاسخگوي آنچه امروز مي‌‏خواهم بگويم نخواهد بود، به همين دليل عنوان شاعر را براي شريعتي انتخاب كردم.  روشنفكر امروز گويي منقطع از جامعه است و ارتباط زيادي با دردها و رنج‌‏هاي مردم ندارد. شاعر وجدان مغفوله‌‏ي قبيله است، دردها و رنج‌‏هاي پنهان قبيله را آشكار مي‌‏كند.

در نظر شريعتي حقيقت از واقعيت برتر است. شريعتي به واقع‌‏بودگي تاريخ دين، چندان اهميت نمي‌‏داد و بيشتر ذهن مخاطب را به حقيقتي معطوف مي‌‏كرد كه بايد مي‌‏بود و پديد مي‌‏آمد اما نيامده بود. با اين رويكرد شريعتي ذهن مخاطب را از توجه به گذشته واقعي، به آينده‌‏اي آرماني معطوف مي‌‏كرد.....

فایل صوتی: شریعتی و نقش شاعر قبیله

 

 shariat