kahf final 2 شناسنامه کتاب:

سرشناسه: طهماسبی گنجور، علی

عنوان و نام پدید آورنده: از کهف تا موسی و ذوالقرنین/ علی طهماسبی

ناشر : شرکت بین‌المللی پژوهش و نشر یادآوران، 1398

شابک: 0-79-5824-964-978

فهرست نویسی: فیفا

رده بندی کنگره:    45 /9ط9س/BP102

شماره کتاب‌شناسی ملی:  4952144

khat3

سه داستان و چند تمثیل در این سوره طرح شده که عبارتند از داستان اصحاب کهف، داستان موسی و مواجهه‌ی او با مرشدی اسرار آمیز و بی‌نام که در تفسیرها از او به نام خضر یاد کرده‌اند و سوم داستان ذوالقرنین. تنها نامِ مشخصی که در این داستان‌ها طرح شده نام موسی است.
این سه داستان ظاهرا جدای از یکدیگر می‌نمایند، اما از منظری دیگر و با اندکی تامل می‌توان ارتباط نزدیک هر سه داستان را با هم مشاهده نمود. نقطه‌ی کانونی برای هر سه داستان را می‌توان مضمونِ رسیدن به "رشد" دانست.
همچنین شأن نزولِ این سه داستان رابطه‌ای نزدیک با وضعیتِ زمانی و مکانیِ محمدِ رسول و یارانش پیدا می‌کند. نقل است که داستانِ اصحاب کهف و قصه‌ی رمزآلود موسی در مکه نازل شده است. یعنی زمانی که محمد و یارانش هنوز در اوایل راهِ رشد و در کانون توطئه‌ها و فشارهای قریش قرار گرفته بودند اما داستان ذوالقرنین که شخصیتی کمال یافته را تصویر می‌کند در مدینه نازل شده است؛ چنان است که انگار بازخوانیِ این داستان‌ها به نحوی بیانِ حالِ خود محمد رسول و یارانش هم بوده است.

این کتاب به اختصار نوشته شده (در حدود هشتاد صفحه) و بیشتر از نگاهی تاویل گرایانه است. نویسنده سعی کرده است که نمادها و سرنمون‌ها را در این سه داستان مورد تامل قرار داده است.