اگر براي تحولات بزرگ در زندگي بشر بتوانيم نام انقلاب را انتخاب کنيم، آموختن به قلم و طلوع خط و نگارش، از مهمترين انقلاب‌هايي بود که در فرهنگ پديد آمد. اين موهبت به صورتي نسبتا پيشرفته‌تر به همان روزگاري منسوب است که امپراطوري‌هاي بزرگ شکل گرفتند. از آن پس دبيران و ديوان‌خانه‌ها پيدا شد و انسان توانست وقايع را به کتيبه‌ها و دفتر و ديوان ثبت کند و حافظه‌اي به نام "تاريخ" هم پيدا کرد. بنا بر اين عمر تاريخ مکتوب نسبت به روزگار پيدايش بسيار اندک و نابسنده است. (این مقاله را به صورت کامل‌تر در کتاب تاریخمندی زبان قرآن نوشته‌ام)

متن کامل در نسخه‌ی PDF

 

 

IMG 3299