گفت و گويي با  نشريه ايران فردا:

ايران فردا: در انقلاب ۵۷ مذهب در نقش رهايي بخشي ظاهر شد و در رهايي ايران از دست استبداد تاريخي سلطنتي نقش مهمي را کنار ساير نيروهاي آن دوران ايفا کرد؟ چگونه مذهب رهايي بخش و مدافع ارزش‌هاي عدالت و آزادي و ملي گرايي و دموکراسي خواه جاي خود را به نگرش مذهبي فقهي و احکام محور داد؟ مولفه هاي اين تطور چه هستند و چرا چنين شد؟ جهت رهايي از خوانش بنيادگرا چه بايد کرد و آلترناتيو فرهنگي آن چه مشخصاتي بايد داشته باشد؟

 متن کامل مصاحبه: چرا این گونه شد؟ 

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت