به روزگار فردوسی، تکیه بر «خرد»، خوشایند دستگاه عریض و طویل خلافت و سلطنت نبود. در عوض، طرح مسئله‌های عجیب و غریب و تفسیر عالم غیب و قیامت برای دور كردن اندیشه‌ی مردمان از واقعیت‌های زندگی مورد حمایت حكومت بود

متن کامل خرد و روزگار فردوسی

 

تصویر برگرفته از تابلو نقاشی در موزه فردوسی

 

 

 

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت