در این نوشتار، اسرائیلیات عبارت است از روایاتی که از تورات و دیگر منابع اسرائیلی به نحوی وارد تفسیرهای قرآنی و مضامین تاریخی و باورهای اسلامی شده است در حالی که بسیاری از این روایات با سیاق آیات قرآن همخوانی چندانی ندارد و بعضا خلاف آن چیزهایی است که در قرآن آمده.  

متن کامل: اسرائیلیات در کتب تاریخی و تفسیرهای قرآنی

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت