آيا ميتوان اين گمانه را ابراز نمود كه روايات مربوط به ضرب و شتم فاطمه از سوي عمر، شايد صورت تغيير يافته‌اي از جنگهاي قادسيه و ديگر ضربه‌هايي باشد كه ايران از هجوم اعراب ديده است؟.... 

متن کامل فاطمه از سه منظر

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت