تاريخ نحله‌هاي ديني ديگر هم -اعم از تاريخ ديني يهود، مسيحيت و زرتشتيان- اين گرايش و اين بازخواني مدام را از انتظار نجات دهنده شاهد است. كسان بسياري خود را مهدي خواندند، يا لااقل اين گونه پنداشتند كه واقعا مهدي هستند و بايد ظهور كنند تا ملت خويش را نجات دهند. اما بازهم تاريخ شاهد است كه هيچ‌گاه ظهور اين همه مهدي به آن ايده‌ي جهاني صلح و عدالت منجر نشد و همه‌ي اين ظهورها و قيام‌ها در موج خون فرونشست و.... 

متن کامل گزارشی از اولین مهدی در تاریخ مسلمانان

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت