نور و ظلمت در چهار روایت دیني

فصل اول: اشاره به معنای نور و ظلمت در متون دینی

درچهار متن دینی ِ آشنا،"روشنایی و تاریکی" تعبیر دیگری از "دانستن و ندانستن" هم هست.تمیز نهادن میان خیر و شر، و مفاهیم دیگری همچون "خردمندی و بی‌خردی"تعبیرهای دیگری از همان نور و  ظلمت است

متن کامل فصل اولفصل دوم: نور و ظلمت در روایات مزدایی - زرتشتی

در این فصل، ابتدا اشاره‌ای گذرا به تحولات تاریخی در روایت مزدایی است و در ادامه بحث آفرینش و پدیدار شدن نور و ظلمت است


  متن کامل فصل دوم روایات مزداییفصل سوم: نور و ظلمت در روایت تورات: اشاره به اسطوره‌ی الوهیم در ظلمت بیکرانگی و بیرون از زمان و مکان، و پدیدار شدن یهوه در پیوند با روشنایی و هستی

متن کامل فصل سوم، روایتی از توراتفصل چهارم: نور و ظلمت در روایت انجیل‌ها. مسیح و نور ازلی در فراسوی هستی و ظلمتی که مسیح را نشناخت


متن کامل فصل چهارم، روایتی از انجیل‌ها

فصل پنجم: نور و ظلمت در روایت قرآن:

اشاره‌ای به آیه‌ی نور در تمثیل ستاره‌ای که در گوشه‌ای از آسمان نشانه‌ی هدایت برای آدمیان به سوی اوست.


فصل پنجم، روایتی از قرآن

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت