در بسياری از نوشته ها و سخنرانی هايم، واژه‌ی «اسطوره» را به کار برده و مي‌برم، مثلا بارها از اسطوره‌ی آفرينش نام برده‌ام  اما از آنجا که در نزد بسياری کسان، واژه‌ی «اسطوره» به معنای افسانه و خرافه تلقي شده است،  از اين جهت، بي مناسبت ندانستم اين مقاله‌ی كوتاه را كه  در باب اسطوره نوشته بودم و در برخی نشریات هم منتشر شده بود در اينجا بياورم

متن کامل در چند و چون اسطوره

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت