نه بازگشتِ به گذشته امکان پذیر است

نه گسست از آن

نه می‌توانیم خود را تکرار کنیم، نه تاریخ را

ادامه‌‌ی خود هستیم، ادامه‌ی تاریخ هستیم

آنچه بوده‌ایم و بوده است را

نقد می‌کنیم

بازخوانیِ تازه می‌کنیم

برای آفرینشِ امکان‌های تازه 

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت