رؤیای معصومیت از عزیز نسفی:

پرسیدم عصمت چیست و معصوم کیست؟ رسول در عالم رؤیا مرا گفت:

عصمت امان است از خود، هرکس دست و زبان خود را به فرمان خود آورد و از ایشان ایمن باشد، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از آن پس ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾشان زﺣمتی و ندامتی ﺑﻪ وی نرسد، معصوم گشت

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت