سلطان مبارزالدین محمد، اوقات فراغت را قرآن می‌خواند. همه‌ی خلق را امر به دین داری می‌کرد چندان که بسیاری را به جرم بد دینی گردن زد و به این سبب "سلطانِ غازی" هم لقب گرفت و ظاهرا برای تقویت سپاه اسلام هم افزون بر انواع خراج، اموال موقوفه را هم به خزانه‌ی خود سرازیر کرده بود. اما حاصل مجاهدات سلطان را، حافظ این گونه ارزیابی کرده بود که: 

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز           باطل در این خیال که اکسیر می‌کنند

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت