در اين فصل، اشاره‌اي بسيار کلي و گذرا داشته‌ام به شکل‌گيري پارسي دري بعد از اسلام و بهره جستنِ خراسانيان از اين زبان در قلمرو ادب و عرفانِ انسان‌گرا در برابر دستگاه خلافتِ عباسيان 

 

فایل مطلب هفت صفحه در فرمت پی دی اف:

فصل اول/ ادب و عرفان انسان‌گرا در برابر دستگاه خلافت