_____________________________________________________________

 

فصل دوم/ بایزید و نشاندن انسان به جای کعبه

در اين فصل، گذاري هست از عرفانِ خدامحورِ عراق به عرفانِ انسان‌گراي خراسان، و اشاره‌ي کوتاهي به بايزيد بسطامي به عنوان اولين عارفي که خدا را نه در حجاز که در سرزمين خود هم يافت  و نيازمندان را نيز جاي کعبه نشاند و به‌نظر مي‌رسد که زبان و فرهنگ و حوادث سياسي در اين چرخش نقش به‌سزايي داشته است

فایل پی دی اف: 

فصل دوم/ بایزید و انسان به جای کعبه