ظهور ادیانی چون مزدایی، یهودی، مسیحیت و اسلام، برای اثبات خدا نبود، بلکه برای ارائه‌ی خوانشِ متفاوتی از خدا بود تا شاید در برابرِ خوانش‌ِ نظام‌های مسلطِ پیش از خود قرار گیرد. و ابوالحسن نیز از آنانی بود که در برابر نظامِ مسلط، خوانشی دیگر از انسان و خدا را نشان داد. در این فصل تحول باورهای دینی را از خشونت به مهر در نزد ابوالحسن می بینیم

فایل پی دی اف:

فصل چهارم ادب و عرفان انسان‌گرا، ابوالحسن خرقانی