هنوز در باره‌ی حافظ نکته‌های دیگری دارم که بنویسم، اما این شاید آخرین فصل در این عرصه باشد. این عنوان هم (نسبت حافظ با قرآن) آن گونه نیست که به همه‌ی زاویه‌ها و گوشه‌ها پرداخته باشم بلکه بعد از یک مقدمه‌، شرحی در باره‌ی "ماهیِ کِلک" در مثنوی آهوی وحشی، و رابطه‌آن با "نون‌والقلم" نوشته‌ام و اینکه مقصود چیست که می‌گوید:

چو من ماهیِ کلک آرم به تحریر،   تو از نون‌ والقلم می‌پرس تفسیر.

و بعد از شرح این بیت، اشاره‌ای هم به موضوع "فال" و دیوان حافظ کرده‌ام. 

این فصل حدود هفده صفحه است و دو صفحه هم توضیحات به آن اضافه شده که هر نوزده صفحه در فرمت پی دی اف تنظیم شده است 

کلید واژه‌های این قسمت عبارتند از: حافظ، قرآن، ماهیِ کلک، نون و القلم، فال،

فایل PDF:

فصل یازدهم/ نسبت حافظ با قرآن

 

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز           نقشش به حرام، ار خود صورتگر چین باشد