این را هم بگویم که معمولا مقدمه‌ی هر کتابی را وقتی می‌نویسند که متن اصلی کتاب پایان یافته باشد و هنوز سخن در این مورد بسیار است، اما با خود اندیشیدم در حال حاضر که جنگ جهانی کرونا اینجا و آنجا و هر جا پرسه می‌زند و شکار می‌کند به همین اندکِ نابسنده اکتفا کنم کسی چه می‌داند شاید فرصت برای نگارش کتابی که در نظر دارم فراهم نشود. 

 

  این مقدمه یا پیشخوانی در سیزده صفحه و در فرمت پی دی اف تقدیم می‌شود:   پیشخوانی: در فایل پی دی اف