خانه نشیني ما آدم‌ها، براي زمین فرصتي فراهم کرده تا نفسي تازه کند. دیگر ساکنان زمین هم از پرنده‌ها و ماهي‌ها و چرنده‌ها و خزنده‌ها هم انگار امسال نوروزِ خوبی دارند. کارخانه‌هاي آلاینده هوا و صنایعي که با غارت منابع طبیعي مصرف گراييِ بي حد و حصر را دامن می‌زدند اندکی خاموشي گرفته‌اند. آسمان آبی‌تر و هوا پاکیزه‌تر از همیشه شده.

احتمالا هیچ رابطه‌ي معنا داری میان این ویروس جدید با مصرف‌گرايي‌ها بی مورد و دیوانه وار ما در میانه نیست که بگویی طبیعت خواسته یک پس گردنی به آدم‌ها بزند. طبیعت کار خودش را می‌کند، ویروس کرونا هم از جنس طبیعت است، کاری هم به خوب و بد آدم‌ها ندارد، برایش فرقی نمی‌کند که ملحد باشی یا مسلمان، زندانی باشی یا زندان بان، انقلابی باشی یا ضد انقلاب، سنی باشی یا شیعه. این ویروس چند صباحی یکه تاز میدان برای هراس افکنی هست و بعد هم صحنه را ترک می‌کند، اما شاید ما بتوانیم این واقعه را برای خودمان معنا دار کنیم. شاید در میانه‌ی هراس از مرگ و هوای پاکیزه‌تر از همیشه بتوانیم کمی اندیشه کنیم، شاید ورشکستگي اقتصادهایی که آلاینده زمین و زندگی است چندان هم غم انگیز نباشد، شاید ما آدم‌ها سر عقل بیاییم و به جاي غارت طبیعت برای مصرف گرایی دیوانه وار، رفاقت با طبیعت و اقتصاد سالم‌تری را پیش گیریم. از خود و پیرامون خود آغاز کنیم، شاید به این نتیجه برسیم که برای نجات زندگی در این زمین نیاز به عزمی جهانی داریم و لازم است با همه‌ی کسانی هم که برای سالم سازی محیط زیست تلاش می کنند و علیه نظام وحشی فزون‌طلبی کاری می‌کنند دست دوستی و اتحاد بدهیم. ما هم دست به کار شویم، باشد که نوروزهمچنان که امسال برای پرنده‌ها شادی آور و مبارک شده است، در سال‌های دیگر برای ما هم مبارک شود.

علی طهماسبی/ مشهد اول فروردین 1399

ترجمه و انتشار مطلب فوق به زبان آلمانی:

  http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=28438