گفت و گویی بود با چند تن از دوستان در باره‌ی طرح مذاکره با امریکا و نامه‌های سر گشاده‌ای که برخی فعالان سیاسی در این مورد نوشته‌اند و می‌نویسند. من مخالف مذاکره نیستم اما گمان می‌کنم تا وقتی تکلیف خودمان را با اسرائیل روشن نکنیم نه تنها امریکا بلکه اروپا هم با ما کنار نخواهد آمد. البته در این گفت و گو برخی مطالب نا گفته مانده است که تقصیر از من است.

آنچه من در این گفت و گو بیان کردم به وسیله دوستان ضبط شد و فایل صوتی آن همان است که در ذیل این یاد داشت کوتاه می بینید:

ما و اسرائیل

_____________________________________________________________