اندوه و شادمانی 

 سخنرانی به مناسبت شب عاشورا به تاریخ 6/18/ 1398 در مشهد

موضوع سخنرانی: اندوه و شادمانی، به ضمیمه پرسش و پاسخ / / فایل سخنرانی در فرمت mp3 اندوه و شادمانی 

 

مقالات و نوشته‌های مرتبط: 

از عرفان خدا محور تا عرفان انسان گرا

و:

مجموعه‌ی مقالات عرفانِ  انسان‌گرا

_____________________________________________________________