فایل صوتی: اسطوره‌ی نور و ظلمت 

 

خلاصه سخنرانی:

ده‌ها هزار سال پیش از اینکه ادیان ابراهیمی و همچنین آیین‌های ودایی و مزدایی پدید آیند، انسان از موهبت زبان برخوردار شده بود، اما چون هنوز از هنر نگارش برخوردار نبود، باورها و تلقی‌های خود را از آفرینش و هستی نمی‌توانست به حافظه‌ی تاریخ بسپارد. و به نظر می‌رسد واژگان و ایده‌های دینی که در کتب منسوب به رسولان آمده، بیشتر میراث آن روزگارانی است که هنوز خطی پدید نیامده بود. همچنین در اغلب کتب منسوب به رسولان، آفرینش از تاریکی آغاز شده است و انسان نیز از تاریکی و ظلمت به سوی روشناییِ خرد و دانایی در حرکت است.

به تعبیر دیگر، انسان به یاری زبان و با تخیل خلاق خود افق‌های تازه در برابر خود می‌گشاید اگر چه با رنج و سختی بسیار.

مطالب مرتبط: یلدای ما و میلاد مسیح

انعکاس یلدا در ادبیات ما

 

_____________________________________________________________