هر ملتی،

         حرمت آزادی را به اندازه‌ای می‌فهمد

                                           که رنج اسارت را " آگاهانه" تجربه کرده باشد


24/8/89
مشهد