.اسرائیلیات در متونِ اسلامی کدام‌ها هستند؟ گمانم پاسخ به این پرسش نه دقیق می‌تواند باشد نه یگانه. برای همین پاسخ نابسنده هم شاید لازم باشد به چند قلمرو سر زد، از متونِ عهد قدیم و جدید گرفته تا قرآن، و از کتب تاریخی که با روی‌کرد دینی- اسطوره‌ای نوشته شده است تا انواع تفسیرها. و اگر معیار سنجش را هم خود قرآن قرار دهیم، باز هم جای اما و اگر بسیار است. در عین حال با همه‌ی ندانم‌کاری‌ها و اما و اگرها، گمانم این است که"به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل".

همین است که خطر کردن را بر می‌گزینم و همین متن قرآن را که امروز در اختیار داریم به عنوان معیار سنجش از آن بهره می‌گیرم، با همین معیار کوشش کرده‌ام چند نمونه را به اختصار توضیح دهم. مثل داستانِ آفرینش حوا، طوفان نوح، ابراهیم و میراث عهد، امامت و خلافت و چند نمونه‌ی دیگر. اگر راهی را که برای این مهم انتخاب کرده‌ام تا حدودی درست باشد می‌توان موارد دیگری را هم با همین روش مورد تامل قرار داد.

این مقاله حدود 20 صفحه است که در فرمت پی دی اف آماده شده

اسرائیلیات در کتب تاریخی و تفسیری/ نسخه pdf