روايت فردوسي از حوادثي كه در اواخر دوره‌ي ساسانيان پديد آمد، تنها نقل حوادث تاريخي نيست، بلكه رويكردي روانشناسانه به خواست قدرت و كشمكش هاي رواني در ميان فرمانروايان اين دوره هم هست. همچنین اشاره به جدال بین دو آیین زرتشتي و مسیحیت در روزگار خسرو پرویز، بر این تردیدها افزود. فردوسي در اين روايات به ويژه خسرو پرويز را به عنوان شهرياري فرومانده در ترديدهاي خويش، معرفي مي‌كند. اين روايات آكنده از عبرت است كه اين شهرياران چگونه ايران را به سوي ويراني سوق دادند.

متن کامل تردید شهریاران، بخش اول

 

 

 

 

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت