طبیعت انسان را چه دیده‌اید؟ مسیح باراباس می‌شود، باراباس مسیح. یهودای اسخریوطی، پولس می‌شود، ابوذر و معاویه آشتی می‌كنند. همهمه بالا می گیرد:

كدام مسیح را انتخاب كنیم؟ ......

فایل صوتی از عیسای ناصری تا مسیح دزد  

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت