در این مجال واژگانی که در تفسیرها به معنای "عبد=برده" آمده مورد تامل قرار گرفته، همچنین مسئله‌ی تفاوت خون‌بهای زن و مرد که در آیه‌ی 178 سوره‌ی بقره آمده و امروزه مبنای حقوقی دارد چگونه است و این که آیا این واژگان آن‌گونه که در تفسیرها آمده با متن اصلی همخوانی دارد یا نه؟ افزون بر آن برخی آیات در خود قرآن دیده می‌شود که با ساختار و متن کلی قرآن ناهمخوان می‌نماید اما با ساختار و نظام امپراطوری اسلامی که بعد از فوت پیامبر شکل گرفت همخوان است این ناهمخوانی‌ها پرسش‌هایی را سبب شده است.

متن کامل در جست و جوی معنای برده در قرآن

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت