واژه‌ی "ارتداد" در موارد گوناگون به کار رفته اما بحث انگيزترين مورد به ويژه در مباحث فقهي آن است كه كسي آشكارا از دين مرتد شود، يا از دين خود بازگردد. در اين مورد ناگزير بايد به نكته‌ي مهم و تعيين كننده‌ای اشاره كنم كه آیا ارتدادی که از زبان اغلب فقها مطرح می‌‌شود همان است که در قرآن آمده؟

متن کامل ارتداد و مرتد در قرآن

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت